ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ἱδρύθηκε τὸ 1894.

Λειτούργησε γιὰ τὴν προάσπισι τῶν ἐθνικῶν δικαίων κατὰ τὴν δύσκολη ἐκείνη περίοδο καὶ στελεχώθηκε ἀπὸ μεγάλες προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς: Ἥρωες, ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς, ποιητές, ὅπως ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς, λογοτέχνες, ὅπως ὁ Ἀνδρέας Καρκαβίτσας καὶ ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος, καὶ καλλιτέχνες, ὅπως ὁ Νικόλαος Λύτρας.

Κατὰ τὴν λειτουργία της ἀνέπτυξε πολλαπλὲς δραστηριότητες. Ἐνδεικτικῶς, ὠργάνωσε τὸν μακεδονικὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς διεισδύσεως τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας στὴν Μακεδονία καὶ ἐνίσχυσε ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς τὴν Κρητικὴ Ἐπανάστασι τοῦ 1896.

Σήμερα, ποὺ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας καὶ ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ διαγράφεται ζοφερό, ἡ ἐπανεμφάνισίς της ἐκρίθη ἐπιβεβλημένη!

ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ (Ταινίες ἐθνικῆς ἀφυπνίσεως)
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σὲ μιὰν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καταρρέει ἠθικῶς, πολιτισμικῶς καὶ οἰκονομικῶς,

σὲ μιὰν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ὁποία τείνουν νὰ ἐκλείψουν ἀξίες, ἰδανικά, ἀρχές, ὑγιῆ πρότυπα καὶ παραδόσεις,

σὲ μιὰν Ἑλλάδα, ὅπου ὅλα ἀξιολογοῦνται μὲ ἀπολύτως μετρούμενες οἰκονομικὲς καὶ μόνον μονάδες, καὶ ἡ ὁποία ψυχορραγεῖ κάτω ἀπὸ τὸν σκληρὸ καὶ ἀνελέητο ἔλεγχο τῶν δανειστῶν, ἐπιβάλλεται νὰ θέσουμε ἐκ νέου τὶς ὑψηλὲς ἰδέες ὡς ὁδοδεῖκτες στὴν δύσκολη πορεία μας πρὸς τὸ μέλλον.

Μὲ αὐτὸ ὡς ὅραμα, ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κλιμακώνει τὶς δράσεις της, μὲ βασικοὺς στόχους

• τὴν ἀναζωπύρωσι τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος,

• τὴν ἀνάκαμψι τῆς καταβαραθρωμένης ἑλληνικῆς παιδείας,

• τὴν καλλιέργεια πνεύματος ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων,

• τὴν ἀναστήλωσι τῶν πατροπαραδότων ἀξιῶν,

• τὴν ἀναπτέρωσι τοῦ ἠθικοῦ τοῦ λαοῦ μας καὶ

• τὴν ἀποκατάστασι τοῦ διεθνοῦς σεβασμοῦ πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμό.

Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, βαλλόμενο πανταχόθεν, εὑρίσκεται σὲ ἐξαιρετικῶς δεινὴ θέσι. Σὲ ὅλες ὅμως τὶς δύσκολες ἐθνικὲς περιόδους, ἡ ἐθνικὴ συσπείρωσις τὸ διετήρησε ζωντανό. Πρὸς τοῦτο καὶ σήμερα, γιὰ τὴν ὑπηρέτησι τῆς ἐθνικῆς ἰδέας, ἀπαιτεῖται ἡ ἐνσυνείδητη συνδρομὴ ὅλων μας, ἡ ἀνιδιοτελὴς προσφορά μας, ἡ ἀλληλοϋποστήριξις καὶ ἡ διαγραφὴ τῶν λέξεων ἐγωϊσμὸς καὶ διχόνοια ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας.

Ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι πανάρχαιος. Διετηρήθη καὶ ἐπεβίωσε ὑπὸ ἐξαιρετικῶς ἀντίξοες συνθῆκες καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔλαμψε πάλιν καὶ ἐμεγαλούργησε.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θὰ πρωτοστατήση ἐκ νέου στὶς ἐξελίξεις!

Ὁ ναρκωμένος γίγαντας (ὁ Ἑλληνισμός) θὰ ξυπνήση καὶ ἡ Ἑλλάδα μας θὰ ξαναπάρη τὴν θέσι ποὺ τῆς ἀξίζει!

9.4.13

443 Εταιρείες "του αέρα", έστησαν στα κατεχόμενα, Ισραηλινοί και Άγγλοι, μέσω Τούρκων δικηγόρων!
Tα γράφουν οι κυπριακές εφημερίδες. Πού 'επίσης' δεν αναφέρει κανείς στην Ελλάδα, τί λένε, μήν τυχόν και "ξυπνήσει" κανείς! Μία είδηση πολύ ασυνήθιστη, με "ειδικό" ενδιαφέρον, έρχεται από την τουρκοκυπριακή εφημερίδα "Βατάν", στην έκδοση της 31ης Μαρτίου, η οποία κάνει λόγο, για την έντονη ύπαρξη ξένων στην κατεχόμενη Κύπρο, οι οποίοι ναί μέν αγοράζουν γη, αλλά την ίδια στιγμή, απαγορεύεται η αγορά ακινήτων και γης, προς τούρκους πολίτες! (Φαίνεται πώς ορισμένοι υποψήφιοι Τούρκοι 'αγοραστές', έγιναν έξαλλοι, αφού "έμειναν μπουκάλα"!).

Θα δούμε κατωτέρω στο σύνολό της, την είδηση, όπως αυτή εδόθη από τα "Τουρκικά Νέα", για να αντιληφθούμε καθαρά, τί σκοπούς εξυπηρετούν για την επόμενη ημέρα στην Μεγαλόνησο, όπως αυτή δείχνει να 'ετοιμάσθηκε', από τους "επενδυτές". Διαβάστε!
Δύο ισραηλινές εταιρίες έχτισαν δύο πόλεις, σε ακτές της Μεσογείου στην κατεχόμενη τουρκοκυπριακή περιοχή.

Συγκεκριμένα, Ισραηλινοί και Άγγλοι μέσω Τούρκων δικηγόρων, έστησαν... 443 (!!!) εταιρείες "παραβάν" και αρχικώς ξεκίνησαν να αγοράζουν εκτάσεις σε Κερύνεια, Αμμόχωστο, Μόρφου, Καρπασία, Γλυκά Νερά, Ριζοκάρπασο, Μπουγιουκονούκ, Μπαχτσελί, Γενίερένκοϊ και Σαντραζάμκοϊ. Όπου άρχισαν να κτίζουν πολυτελή συγκροτήματα.Δύο ισραηλινές εταιρίες, οι 'Davit Lewis και Koll Mann', με την ενθάρρυνση του "υπουργείου" Οικονομικών των κατεχομένων, αγόρασαν έκταση 30 στρεμμάτων στην προβλήτα της "μύτης" της Κύπρου, που "βλέπει" προς την Τουρκία. Άρχισαν να χτίζουν νέες κωμοπόλεις, σε περιοχές της Μεσογείου όπως στο Τοπτσούκοϊ, στο Ερένκοϊ και στο Μπαχτσελέρ. Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή, έβγαλαν προς πώληση 1.500 βίλλες προς 240.000 λίρες στερλίνες η κάθε μία. Αλλά οι εταιρίες που έβγαλαν τις βίλλες προς πώληση, ανακοίνωσαν, πως δεν μπορούσαν να πωληθούν σε Τούρκους πολίτες!
Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι που ζήτησαν να αγοράσουν βίλλα, εξεπλάγησαν πολύ δυσάρεστα, όταν άκουσαν να τους λένε, πως "δεν υπάρχει βίλλα, για εσάς"!
Κάποιοι Τούρκοι ανέφεραν, πως οι ξένοι για να αποκτήσουν δικαιώματα στα διεθνή ύδατα, αγοράζουν εδάφη στα κατεχόμενα εδάφη και στήνουν βίλες, και προσθέτουν πως "κατά τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκαν οι πωλήσεις ακινήτων στους ξένους. Και οι πολιτικοί τα παραβλέπουν αυτά για να έρθουν χρήματα στο νησί".
Οι βίλες αυτές που κατασκευάστηκαν στην πιο ωραία και παρθένα περιοχή των κατεχομένων, πωλούνται προς 240.000 στερλίνες, όμως τις κατοικίες εκείνες, μπορούν να τις αγοράσουν μόνον Άγγλοι και Ισραηλινοί... Πολύ περίεργο, δεν μοιάζει;
Ο ψευδουπουργός Οικονομικών στα κατεχόμενα, Ερσίν Τατάρ, ανέφερε πως στις κατεχόμενες περιοχές, υπάρχουν 3.000 Ρώσσοι πολίτες και 10.000 Άγγλοι και δήλωσε: "Οι Ρώσσοι και οι Άγγλοι που ζούν στον νότο, μπορούν να έρθουν και να εγκατασταθούν στον βορρά. Μπορούνε από εδώ να παίρνουν τις συντάξεις τους. Μπορούν να επιφέρουν οφέλη στην οικονομία μας. Για την εγκατάσταση και αγορά ακινήτων στον βορρά από Ρώσσους και Άγγλους πολίτες που ζούνε στον νότο, δεν υπάρχει κανένα θέμα". (Αμέσως οι Τούρκοι έσπευσαν να επωφεληθούν απο την κρίση στα ελεύθερα εδάφη, "προσεταιριζόμενοι" τους όποιους ξένους καταθέτες και επενδυτές. Απο την άλλη πλευρά, είναι απο πολλά χρόνια γνωστή η προτίμηση Άγγλων κεφαλαιούχων αλλά και συνταξιούχων προς τα κατεχόμενα εδάφη και ιδιαίτατα για αγορές ακινήτων, αφού αρκετά απο τα μεσιτικά γραφεία, στα κατεχόμενα τα χειρίζονται επιτήδειοι Άγγλοι μεσίτες, που "μοσχοπουλούν" την κυπριακή γή).

Ιδιαιτέρως ασυνήθιστες απορίες και ερωτηματικά δημιουργεί το τουρκοκυπριακό δημοσίευμα... Γιατί μπορούν να γίνουν αγοραστές καινουργών ακινήτων στα κατεχόμενα, ΜΟΝΟΝ οι Ισραηλινοί και οι Άγγλοι, αλλά όχι οι Τούρκοι; Κάτι "μυρίζει" έντονα εδώ, αλλά τί; Το γεωπολιτικό παιχνίδι στην Κύπρο μας, δείχνει να γίνεται πιό περίπλοκο απο ποτέ! Το χειρότερο όμως όλων, είναι το γεγονός της απολύτου απουσίας ηγεσίας και ικανών προσώπων στο πολιτικό προσκήνιο, που θα είναι σε θέση να χειρισθούν επαρκώς και ασφαλώς ΕΘΝΙΚΩΣ τα ακανθώδη ζητήματα των συμφερόντων μας, είτε στην Μεγαλόνησο, είτε στην Ελλάδα. Οι ελλείψεις αυτές, είναι πλέον εμφανείς και προκαλούν απογοήτευση...

 
 
 

"Ιωάννης Καποδίστριας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...